FAF
Interesat më të mira mikrofinancuese!
FAF
Sllogan ketu jo shume i gjate...

Aplikim për Kredi

aplikim kredie

Aktivitete

 • Takimi
  Takimi
 • Konferenca
  Konferenca
 • Panairi
  Panairi "Made in Albania"
 • Mikrofinanca Shqiptare
  Mikrofinanca Shqiptare
 • Dep.Marketingut FAF
  Dep.Marketingut FAF

Mirë se erdhët!

Financimi, sidomos i bizneseve të vogla dhe të mesme, që në ekonominë e vendit tonë janë një burim i rëndësishëm i vendeve të punës, mbetet shumë i rëndësishëm. Shoqëria e Parë Financiare e Zhvillimit “FAF” sh.a. ka zhvilluar veprimtarinë e saj dhe ka ndërmarrë hapat e duhura në drejtim të rritjes së impaktit të saj në shkallë të gjerë në financimin e bizneseve të vogla dhe SME-ve në Shqipëri. 

Pozicioni: Analist/e i Sistemeve Financiare

Agrokredit kërkon të punësojë për pozicionin “Analist i Sistemeve Financiare”, i/e cili/a do të jetë pjesë e ekipit të Njësise së IT.

 

 

Detyrat dhe përgjegjësitë:

· Identifikimi i kërkesave të klientit/palët e përfshira, kryerja e analizës, dokumentimi i rezultateve dhe e kërkesave me sistemet ERP.

· Konceptimi i zgjidhjes dhe përshtatja me konceptet e sistemeve software, me njohuri të thella analitike në profilin financiar.

· Ndjekja e implementimit të kërkesave në bashkëpunim me zhvilluesit dhe asistimi në implementim.

· Monitorimi i progresit të projektit nëpërmjet gjurmimit të aktivitetit; zgjidhja e problemeve dhe koordinimi i prioriteteve.

· Kryerja e takimeve dhe prezantimeve për të ndarë idetë dhe gjetjet.

· Përgatitja e Manualeve të Përdorimit për modulet financiare për klientë të veçantë.

· Aplikimi në Kontrollin dhe Menaxhimin duke adresuar nevojat e klientëve në ERP.

· Aplikimin e Kontabilitetit Privat/Publik/Bankar.

· Raportimi tek drejtuesi i ekipit në lidhje me ecurinë e implementimit dhe çështjeve të ngritura nga projektet që ka në ngarkim.

· Rekomandime për përmirësime të sistemeve software nëpërmjet studimit të praktikave ekzistuese; dizenjimit të modifikimeve etj.

 

Kualifikimet dhe kërkesat:

· E preferueshme të ketë përfunduar studimet në degët Financë/ Informatike Ekonomike/ Sisteme Informacioni.

· Të ketë njohuri të sistemeve ERP.

· Të ketë minimumi 3 vite eksperiencë pune në pozicione të ngjashme.

· Të ketë aftësi të mira analitike, prezantuese dhe dokumentim.

· Të ketë aftësi për të punuar në një ambjent bashkëpunues.

· Të ketë njohuri shumë të mira të gjuhes Angleze, në lexim dhe shkrim.

· Të ketë njohuri shumë të mira të standardeve kombëtare të kontabilitetit.

 

 

Ju lutemi dërgoni aplikimin tuaj të plotë duke përfshirë një letër motivimi dhe cv-në

Histori Suksesi

Individe

Olmir Bleta   Huamarrës në fshatin Bitincke Devoll vazhdon biznesin e familjes bujqësore me kryefamiljar Agim Bleta; për herë të tretë huamarrës.
Olmir Bleta    

Biznese/SME

hotel tradita   Ka përfituar një kredi nga FAF në Prill 2012 për turizëm malor, ushtron aktivitetin në Bar-Restorant & Hoteleri. Tashmë një kompleks turistik në Valbonë.
Hotel Tradita    

Kontakt

Adresa: Shoqëria e Parë Financiare e Zhvillimit, Rruga Elbasanit 178/1 , Sauk , Tiranë, Shqipëri
E-Mailinfo@faf.al
Tel/Fax: +355 4 2 223937

 Credits ADV Digital Solutions