FAF
Interesat më të mira mikrofinancuese!
FAF
Sllogan ketu jo shume i gjate...

Aplikim për Kredi

aplikim kredie

Aktivitete

 • Takimi
  Takimi
 • Konferenca
  Konferenca
 • Panairi
  Panairi "Made in Albania"
 • Mikrofinanca Shqiptare
  Mikrofinanca Shqiptare
 • Dep.Marketingut FAF
  Dep.Marketingut FAF

Mirë se erdhët!

Financimi, sidomos i bizneseve të vogla dhe të mesme, që në ekonominë e vendit tonë janë një burim i rëndësishëm i vendeve të punës, mbetet shumë i rëndësishëm. Shoqëria e Parë Financiare e Zhvillimit “FAF” sh.a. ka zhvilluar veprimtarinë e saj dhe ka ndërmarrë hapat e duhura në drejtim të rritjes së impaktit të saj në shkallë të gjerë në financimin e bizneseve të vogla dhe SME-ve në Shqipëri. 

 

 

Tirane, 03.09.2019 

 

NJOFTIM  

 

FTESË PËR NEGOCIATA 

 

 

 

 

Agrokredit sh.a njofton se në datën 10.09.2019, ora 14.00 do të zhvillojë procedurën e prokurimit me objekt: “Fushata e integruar e marketingut per promovimin mediatik të shoqerise Agrokredit sh.a”. 

 

Të gjithë të interesuarit (Organe të masmedias/agjenci të specializuara) janë të ftuar të marrin pjesë në këtë procedurë e prokurimi.  

 

Bashkelidhur Ftesa per Negociata per proceduren e prokurimit me objekt: “Fushata e integruar e marketingut per promovimin mediatik të shoqerise Agrokredit sh.a” 

 

 

Klikoni ketu per dokumentin   FTESE PER NEGOCIATA

 

 

Histori Suksesi

Individe

Olmir Bleta   Huamarrës në fshatin Bitincke Devoll vazhdon biznesin e familjes bujqësore me kryefamiljar Agim Bleta; për herë të tretë huamarrës.
Olmir Bleta    

Biznese/SME

hotel tradita   Ka përfituar një kredi nga FAF në Prill 2012 për turizëm malor, ushtron aktivitetin në Bar-Restorant & Hoteleri. Tashmë një kompleks turistik në Valbonë.
Hotel Tradita    

Kontakt

Adresa: Shoqëria e Parë Financiare e Zhvillimit, Rruga Elbasanit 178/1 , Sauk , Tiranë, Shqipëri
E-Mailinfo@faf.al
Tel/Fax: +355 4 2 223937

 Credits ADV Digital Solutions