FAF
Interesat më të mira mikrofinancuese!
FAF
Sllogan ketu jo shume i gjate...

 

 

Tirane, 03.09.2019 

 

NJOFTIM  

 

FTESË PËR NEGOCIATA 

 

 

 

 

Agrokredit sh.a njofton se në datën 10.09.2019, ora 14.00 do të zhvillojë procedurën e prokurimit me objekt: “Fushata e integruar e marketingut per promovimin mediatik të shoqerise Agrokredit sh.a”. 

 

Të gjithë të interesuarit (Organe të masmedias/agjenci të specializuara) janë të ftuar të marrin pjesë në këtë procedurë e prokurimi.  

 

Bashkelidhur Ftesa per Negociata per proceduren e prokurimit me objekt: “Fushata e integruar e marketingut per promovimin mediatik të shoqerise Agrokredit sh.a” 

 

 

Klikoni ketu per dokumentin   FTESE PER NEGOCIATA

 

 

Kontakt

Adresa: Shoqëria e Parë Financiare e Zhvillimit, Rruga Elbasanit 178/1 , Sauk , Tiranë, Shqipëri
E-Mailinfo@faf.al
Tel/Fax: +355 4 2 223937

 Credits ADV Digital Solutions