FAF
Interesat më të mira mikrofinancuese!
FAF
Sllogan ketu jo shume i gjate...

Agrokredit kërkon kandidatë për Oficer Kredie

Agrokredit është institucion financiar i liçensuar nga Banka e Shqipërisë që financon nevojat dhe aktivitetin ekonomik të indivive, familjeve dhe sipërmarrjeve në zonat rurale dhe suburbane.

Agrokredit krediton fermerë, blegtorë, operatorë turistik SME dhe agroturizëm, procesim të produkteve buqësore e blegtorale, blerje mekanike apo linja prodhimi, mjete transporti, objekte ndërtimore etj.

Agrokredit ka një përvojë 20 vjecare në kredidhënie dhe është i shtrirë në gjithë territorin e vendit me 30 degë.

 

Emërtimi i vendit të punës:Oficer Kredie

Kriteret për këtë pozicion

 

·         ketë diplomë universitare të paktën Bachelor.

·         Preferohen degët Ekonomi dhe Agronomi.

·         Të ketë aftësi shumë të mira komunikuese dhe pune në grup.

·         Të ketë aftësi shumë të mira negociuese, shitje si dhe të jetë person proaktiv.

·         Të ketë aftësi të mira drejtuese.

·         Të jetë i fokusuar në arritjen e objektivave.

·         Të jetë i gatshëm të punojë nën presion, me orare të zgjatura dhe jashtë zyrës.

·         Të marre përgjegjesi mbi vete.

·         Të zotërojë shumë mirë paketën Microsoft.

·         Preferohen persona me përvojë në sistemin bankar dhe financiar.

 

 

Agrokredit mundëson trajnime për kandidatët që përzgjidhen dhe garanton sistem shpërblimi, motivimi e karriere bazuar në drejtësi, performancë, përgjegjshmëri dhe transparencë.

Nëse jeni të interesuar, jeni t
ë lutur të na dërgoni CV tuaj se bashku me fotografinë në adresën;

This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.">rekrutime@agrokredit.al

Afati derinëdt.30.09.2019.

Ju lutemi specifikoni qartë qytetin për të cilin po aplikoni.

Kontakt

Adresa: Shoqëria e Parë Financiare e Zhvillimit, Rruga Elbasanit 178/1 , Sauk , Tiranë, Shqipëri
E-Mailinfo@faf.al
Tel/Fax: +355 4 2 223937

 Credits ADV Digital Solutions