FAF
Interesat më të mira mikrofinancuese!
FAF
Sllogan ketu jo shume i gjate...

Agrokredit sh.a njofton se në datën 07.10.2019, ora 14.00 do të zhvillojë procedurën me objekt: Dhenie ne outsource firmave Debt Collection (DCA), te portofolit NPL me mbi 90 dite vonese te shoqerise Agrokredit sh.a”.

 

Bashkelidhur Ftesa per Negociata per proceduren me objekt: Dhenie ne outsource firmave Debt Collection (DCA), te portofolit NPL me mbi 90 dite vonese te shoqerise Agrokredit sh.a”

Klikoni Dokumentin Ftese Per Negociata

Kontakt

Adresa: Shoqëria e Parë Financiare e Zhvillimit, Rruga Elbasanit 178/1 , Sauk , Tiranë, Shqipëri
E-Mailinfo@faf.al
Tel/Fax: +355 4 2 223937

 Credits ADV Digital Solutions