- Të mbështesë zhvillimin e ekonomisë lokale duke ofruar shërbime financiare;
- Të përgjigjet ndaj kërkesave për kredi të mikrobizneseve dhe të investimeve të nivelit të vogël & të mesëm;
- Të kontribuojë për një përdorim më të gjerë dhe për të rritur më tej produktet dhe shërbimet financiare në zonat malore/rurale që janë edhe më pak të mbështetura;
- Të nxisë krijimin dhe zhvillimin e bizneseve të reja dhe fuqizimin e bizneseve ekzistuese

Kontakt

Adresa: Shoqëria e Parë Financiare e Zhvillimit, Rruga e Elbasanit, Nr 178/1, Sauk, Tiranë, Shqipëri

E-Mailinfo@faf.al
Tel/Fax: +355 4 2 223937

© 2018 Shoqëria e Parë Financiare e Zhvillimit FAF Sha